Kwota honorarium ustalana jest indywidualnie z każdym klientem na podstawie:

– stopnia skomplikowania sprawy,
– wartości przedmiotu sprawy,
– poziomu odpowiedzialności za podejmowane czynności,
– wielości zagadnień związanych ze sprawą,
– wielością oraz poziomem  mogących wystąpić ryzyk,
– przewidywanego czasu wymaganego na realizację .