Kancelaria w szczególności świadczy usługi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa nieruchomości, prawa gospodarczego i  handlowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego, co odbywa się w formie:

· bieżących porad prawnych, opinii prawnych, sporządzania projektów umów i innych oświadczeń woli,
· kompleksowej obsłudze prawnej osób fizycznych oraz podmiotów  gospodarczych,
· reprezentacji w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi,
· uczestnictwa w negocjacjach i obsłudze prawnej umów.

W przypadku Państwa pytań odnośnie szczegółowego zakresu świadczonych przeze mnie usług prawnych, proszę o kontakt indywidualny